JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund

ISINLU0890597809BloombergJPGBOCH LXMeer codes 

Aandelenklasse
Benchmark:ABloomberg Barclays Multiverse Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
Beleggingsdoelstelling

Een rendement verkrijgen dat hoger is dan dat van de benchmark door opportunistisch te beleggen in een portefeuille zonder restricties van schuldinstrumenten en valuta's, en zo nodig afgeleide financiële instrumenten.

Beleggingsbeleid

Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cash-equivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in onder meer schuldinstrumenten die zijn uitgegeven door overheden en overheidsinstanties, nationale en regionale overheidsinstanties en supranationale organisaties, bedrijfsobligaties, door activa of hypotheken gedekte effecten (inclusief gedekte obligaties) en valuta's. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten.

Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating.

Het Sub-Fonds kan een aanzienlijk deel van zijn vermogen beleggen in door activa of door hypotheken gedekte effecten.

Het Sub-Fonds belegt zijn vermogen volgens een opportunistische strategie in zowel long- als shortposities (verkregen door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten) over verschillende landen, sectoren, valuta's en kredietratings van schuldinstrumenten. Deze beleggingen kunnen daarom sterk variëren in de tijd.

Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt.

Het Sub-Fonds is “opportunistic” en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier.

Het Sub-Fonds kan tot 10% van zijn totale vermogen beleggen in converteerbare obligaties. Als gevolg van gebeurtenissen die verband houden met de beleggingen van het Sub-Fonds in schuldpapier, onder meer in te converteren of te herstructureren schuldpapier, kan het Sub-Fonds tot 10% van zijn totale vermogen in aandelen aanhouden. Het Sub-Fonds kan, om de aandelenblootstelling en de correlatie van het Sub-Fonds met de aandelenmarkten te beheren, ook gebruik maken van aandelenderivaten.

Het Sub-Fonds kan tot 10% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare effecten aanhouden.

De referentievaluta van het Sub-Fonds is de Amerikaanse dollar, maar de activa kunnen ook in andere valuta's luiden en de valutaposities worden doorgaans niet afgedekt.

Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse te minimaliseren.
Classificatie
ActivaklasseObligatiefondsen
Belangrijke gegevens
Fondsbeheerder(s)Bob Michele,
Iain Stealey
Introductiedatum van het fonds22/02/13
Fondsvermogen(op 22/08/19)USD 5.319,0 m
Fondsvermogen(op 31/07/19)USD 5.256,8 m
Introductiedatum aandelenklasse12/05/14
Valuta aandelenklasseEUR
Algemene rating van Morningstar TM
(op 31/07/19)
****
Kosten en vergoedingen van het fonds
Instapkosten (max.)0,00 %
Jaarlijkse beheer- & adviesvergoeding0,50 %
Operationele en administratieve kosten0,15 %
Lopende kosten (max)0,66 %
De bovenvermelde kosten zijn begrensd, dit is het maximumbedrag dat u zult betalen.
NAV
22/08/1983,61  EUR
21/08/1983,57  EUR
20/08/1983,49  EUR
19/08/1983,46  EUR
16/08/1983,54  EUR
Hoogste NAV (laatste 12 maanden) (22/08/19)83,61  EUR
Laagste NAV (laatste 12 maanden)  (27/12/18)77,74  EUR
Historische individuele NAV zoeken
Downloadtool historische NAV´s
Rendement (op 31/07/19)
1 m0,43 %
3 m2,07 %
1 jr3,81 %
3 jr5,96 %
5 jr12,95 %
10 jr-
Sinds aanvang14,54 %