JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund

ISINLU1049748566BloombergJPEMSCH LXMeer codes 

Aandelenklasse
Benchmark:ICE 1 Month EUR LIBOR
Beleggingsdoelstelling

Een rendement behalen dat hoger is dan dat van de benchmark door het benutten van beleggingsmogelijkheden in onder meer de obligatie- en de valutamarkt, waar nodig met behulp van afgeleide financiële instrumenten.

Beleggingsbeleid

Het Sub-Fonds wordt hoofdzakelijk belegd in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstellingen in opkomende markten, door nationale, regionale en provinciale overheidsinstanties, supranationale organisaties en bedrijven die gevestigd zijn in een als opkomende markt beschouwd land of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten.

Het Sub-Fonds kan beleggen in schuldbewijzen beneden beleggingskwaliteit en schuldbewijzen zonder rating.

Het Sub-Fonds streeft naar een positief rendement op middellange termijn, ongeacht de marktomstandigheden. De allocaties tussen landen, sectoren en ratings van schuldpapier kunnen in de tijd aanzienlijk variëren.

Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, belegt het Sub-Fonds in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt.

Het Sub-Fonds kan tot 100% van zijn netto-vermogen in short-posities aanhouden en daartoe gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten.

Het Sub-Fonds kan beleggen in door activa gedekte (asset-backed) effecten.

Het Sub-Fonds is “opportunistic” en kan, in afwachting van de juiste beleggingskansen, tot 100% van zijn vermogen beleggen in kortlopende geldmarktinstrumenten, in deposito's bij kredietinstellingen en in staatspapier.

Het Sub-Fonds kan tot 5% van zijn vermogen in voorwaardelijk converteerbare effecten aanhouden.

De referentievaluta van het Sub-Fonds is de USD, maar activa kunnen ook in andere valuta's luiden, met inbegrip van valuta's van opkomende markten; de valutapositie kan worden afgedekt.

Deze Aandelenklasse tracht het effect van wisselkoersschommelingen tussen de Referentievaluta van het Sub-Fonds (USD) en de Referentievaluta van deze Aandelenklasse te minimaliseren.
Classificatie
ActivaklasseObligatiefondsen
Belangrijke gegevens
Fondsbeheerder(s)Pierre-Yves Bareau,
Joanne Baxter
Introductiedatum van het fonds12/04/11
Fondsvermogen(op 22/08/19)USD 1.141,6 m
Fondsvermogen(op 31/07/19)USD 1.158,8 m
Introductiedatum aandelenklasse01/04/14
Valuta aandelenklasseEUR
Algemene rating van Morningstar TM
(op 31/07/19)
**
Kosten en vergoedingen van het fonds
Instapkosten (max.)0,00 %
Uitvoeringsprovisie10,00 %
Jaarlijkse beheer- & adviesvergoeding0,50 %
Operationele en administratieve kosten0,20 %
Lopende kosten (max)0,70 %
De prestatievergoeding bedraagt 10% als het rendement van het fonds dat van de benchmark overtreft. Zie het prospectus van het fonds voor de voorwaarden voor de toepassing van de uitvoeringsprovisies.
De bovenvermelde kosten zijn begrensd, dit is het maximumbedrag dat u zult betalen.
NAV
22/08/1978,26  EUR
21/08/1978,20  EUR
20/08/1978,03  EUR
19/08/1978,11  EUR
16/08/1978,36  EUR
Hoogste NAV (laatste 12 maanden) (25/07/19)78,86  EUR
Laagste NAV (laatste 12 maanden)  (28/11/18)71,71  EUR
Historische individuele NAV zoeken
Downloadtool historische NAV´s
Rendement (op 31/07/19)
1 m1,52 %
3 m4,53 %
1 jr4,02 %
3 jr4,14 %
5 jr5,24 %
10 jr-
Sinds aanvang8,64 %